ws1_xml


De volgende bewerkingen worden ondersteund. Zie voor een formele definitie de servicebeschrijving.